24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,132,159

MONTH: 13,391

ONLINE: 2,153