24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,127,788

MONTH: 9,020

ONLINE: 2,039