24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,127,832

MONTH: 9,064

ONLINE: 1,947