24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,127,854

MONTH: 9,086

ONLINE: 1,867