24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,127,864

MONTH: 9,096

ONLINE: 1,800