24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,243,042

MONTH: 11,510

ONLINE: 1,880

testtin (16/11/2010)