24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,272,621

MONTH: 10,061

ONLINE: 535

testtin (16/11/2010)