24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,152,280

MONTH: 5,869

ONLINE: 310

testtin (16/11/2010)