24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,203,132

MONTH: 7,605

ONLINE: 812

testtin (16/11/2010)