24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,183,259

MONTH: 8,058

ONLINE: 5,564

tintest6 (15/11/2010)