24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,243,065

MONTH: 11,533

ONLINE: 1,908

tintest6 (15/11/2010)