24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,203,127

MONTH: 7,600

ONLINE: 805

tintest6 (15/11/2010)