24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,152,281

MONTH: 5,870

ONLINE: 313

tintest6 (15/11/2010)