24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,127,824

MONTH: 9,056

ONLINE: 1,964

tintest6

tintest6 (15/11/2010)