24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,272,648

MONTH: 10,088

ONLINE: 551

tintest6 (15/11/2010)