24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,127,789

MONTH: 9,021

ONLINE: 2,041