24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,203,126

MONTH: 7,599

ONLINE: 804

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP. Nha Trang (01/01/2018)

Điểm đặt ATM (02/04/2013)