24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,203,125

MONTH: 7,598

ONLINE: 801

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ, PHÒNG KHÁM TRONG TỈNH KHÁNH HÒA (22/09/2016)