24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,967,379

MONTH: 18,209

ONLINE: 452

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang (26/09/2016)

Viện Hải dương học Nha Trang là một viện nghiên cứu đời sống động thực vật hải dương được thành lập vào năm 1922. Viện nằm trên một khu đất cao ráo, rộng rãi tại số 1, Cầu Đá, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (06/05/2014)

Bảo tàng Alexandre Yersin (14/03/2013)

Thư viện tỉnh Khánh Hòa (11/05/2014)