24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,967,302

MONTH: 18,132

ONLINE: 427

Thông tin đường dây nóng (05/10/2017)

Đường dây điện thoại “nóng” trong phòng, chống dịch Mers-Cov trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (30/07/2015)

Số điện thoại sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp (03/03/2013)

Số điện thoại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (22/05/2011)

Các số điện thoại cần biết (09/02/2011)

Những số điện thoại cần thiết (23/08/2010)