24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,967,297

MONTH: 18,127

ONLINE: 412

testtin (16/11/2010)