24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,814,470

MONTH: 6,225

ONLINE: 951

testtin (16/11/2010)