24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,903,403

MONTH: 17,017

ONLINE: 197

testtin (16/11/2010)