24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,453,601

MONTH: 17,752

ONLINE: 383

testtin (16/11/2010)