24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,454,064

MONTH: 18,215

ONLINE: 541

testtin (16/11/2010)