24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,546,166

MONTH: 15,961

ONLINE: 472

testtin (16/11/2010)