24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,453,679

MONTH: 17,830

ONLINE: 478

tintest6 (15/11/2010)