24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,903,434

MONTH: 17,048

ONLINE: 286

tintest6 (15/11/2010)