24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,546,676

MONTH: 16,471

ONLINE: 1,425

tintest6 (15/11/2010)