24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,814,592

MONTH: 6,347

ONLINE: 980

tintest6 (15/11/2010)