24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,967,372

MONTH: 18,202

ONLINE: 438

tintest6 (15/11/2010)