Tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Back To Top