24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,947,200

MONTH: 27,405

ONLINE: 1,013