24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,899,618

MONTH: 13,232

ONLINE: 838