24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,858,967

MONTH: 12,021

ONLINE: 431

Danh sách các khách sạn không đủ điều kiện nhưng đang hoạt động (20/03/2019)