24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,453,675

MONTH: 17,826

ONLINE: 481

Các công ty lữ hành (08/06/2010)