24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,546,193

MONTH: 15,988

ONLINE: 485

Các công ty lữ hành (08/06/2010)