Gắn kết giá trị di tích với hoạt động du lịch

Những năm qua, việc gắn kết, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa với hoạt động du lịch đã được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm triển khai. Tuy nhiên, vẫn cần những cú hích, chính sách cụ thể hơn để sự gắn kết này được bền vững, lâu dài.

09/12/2022

Phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa

Những năm qua, các địa phương, đơn vị chức năng trong tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm giữ gìn, bảo vệ hệ thống di tích, di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, từ đó phát huy các giá trị di tích, di sản văn hóa trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân.

25/11/2022

Ninh Hòa: Phát huy giá trị di sản văn hóa

Với lợi thế có nhiều di sản văn hóa nổi tiếng, thời gian qua, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Qua đó, góp phần tích cực giáo dục, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa đến các tầng lớp nhân dân và du khách.

30/06/2022

Những địa chỉ đỏ về nguồn

Mới đây, chính quyền 2 xã Ninh Phú và Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 2 di tích Hòn Hèo, Đá Bàn một cách trang trọng, ý nghĩa. Lãnh đạo 2 địa phương cũng nêu quyết tâm gìn giữ, quảng bá, phát huy giá trị di tích trong cuộc sống hôm nay.

30/11/2021

Tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa

Ngày 19-10, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa (số 999 đường Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa). Như vậy, sau thời gian dài rơi vào tình trạng xuống cấp, di tích lịch sử cấp quốc gia này đã được quan tâm sửa chữa để tiếp tục phát huy giá trị trong thời gian tới.

09/11/2021

Phát huy giá trị di tích Hòn Hèo, Đá Bàn

Ở vùng đất Ninh Hòa, 2 di tích cách mạng Hòn Hèo và Đá Bàn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện, chiến công hiển hách của các thế hệ cha ông trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Việc phát huy giá trị của 2 di tích này có ý nghĩa to lớn đối với thế hệ hôm nay và mai sau.

08/03/2021

Cam Ranh: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích

Thời gian qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TP. Cam Ranh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, đối với các di tích được công nhận cấp tỉnh, hàng năm, cơ quan chức năng đều tiến hành kiểm tra di tích nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm, xâm phạm di tích theo Luật Di sản văn hóa. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích được nhân dân tự nguyện đóng góp dưới hình thức xã hội hóa, ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, 3 di tích được Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đưa vào trùng tu với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Công tác phát huy giá trị di sản qua hoạt động lễ hội truyền thống được chú trọng.

08/03/2021

Tăng cường quản lý di tích khảo cổ học Hòa Diêm

Mới đây, UBND TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức họp nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo về công tác quản lý di tích khảo cổ học Hòa Diêm (xã Cam Thịnh Đông) nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, thực hiện thu hồi đất tại khu vực di tích khảo cổ học Hòa Diêm theo đúng yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

19/08/2020

Phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa

Để các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy giá trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị 21 yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ xếp hạng, cắm mốc di tích, bia di tích theo đúng quy định…

02/12/2019

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Back To Top